Отчет за корпоративна социална отговорност

ДЕНИСЛАВА МИЛКОВА НИКОЛОВА

Концепцията за корпоративна социална отговорност (КСО) се превръща в успешна бизнес стратегия за устойчиво развитие, която помага на компаниите не само да увеличат влиянието си на пазара, но и да си изградят положителен публичен образ, да имат принос в хармонизирането на обществените отношения.