Тестово-проблемният метод в обучението по изобразително изкуство в началното училище

СВЕТОЗАР ЧИЛИНГИРОВ

Тази книга е предназначена за студенти, учители, университетски преподаватели, както и за всички, които проявяват интерс към изобразителното изкуство.