Методическо пособие по технологии и предприемачество за V клас

Керанка Велчева

Васил Василев

Методическо пособие по Технологии и предприемачество (за пети
клас) е провокирано от новите учебни програми. Основната роля на учебния
предмет е изграждането на технологична грамотност, както и умения за
организираност и инициативност в работата.