Финансова култура и финансова грамотност – ретроспекции и реалности

Младен Тонев
Йорданка Ангелова

Настоящото изложение няма претенциите за истински наръчник с практически наставления за решаване на финансови проблеми.