Оценка на данъчната и инвестиционната политика на общините чрез модел за оценка на локалната бизнес среда

 

ДЕНИЦА ПЕТКОВА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА

Матрицата на новопредлагания тук модел включва изследване на състоянието в даден момент, оценка и анализ на резултата и възможност за положителна промяна в бизнес средата чрез действия за корекция от страна на местните власти. Включените в изследването критерии са управляеми от общините, т.е. една незадоволителна оценка може да е аргумент пред властта за иницииране на икономически промени в полза на индустриалните предприятия.