Пътеводител на системата за финансово управление и контрол

ДЕНИЦА ЗАГОРЧЕВА

Настоящият ПЪТЕВОДИТЕЛ на СИСТЕМАТА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ е подготвен като кратко ръководство за прилагане на системата, за да улесни потребителите.