Стимули и рискове в икономическото развитие

Настоящото издание съдържа изследвания на студенти, представени на провелото се на 04.12.2018г. в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ състезание по икономика на тема „Стимули и рискове в икономическото развитие“.