Техологии за повишаване на качеството на образователната услуга

Статиите в сборника са резултат от работата на
катедра Методика по университетски проект, посветен на
търсенето на технологични решения от всякакъв характер –
ментални, интерактивни, технически – за превръщане на
образователната услуга, която предлагаме, в полезен и
привлекателен интелектуален и практически приложим
продукт.