Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните организации

Недялко Колев Мотивът да бъде съставен и публикуван настоящият сборник е продиктуван от факта, че в последните години се откриха

Прочетете повече

Социологическа и правна регулация на проблема „деца в неравностойно положение“

ЖИВКО ЖЕЧЕВ Настоящата монография се опитва да обхване процеса на деинституционализация, като поставя въпроса за децата в неравностойно положение, през

Прочетете повече

Нагласи и отношение към институциите за деца. Емпирично изследване.

Живко Жечев Проблемите свързани с отглеждането, възпитанието и социализацията на младото поколение, са били и са обект на внимание на

Прочетете повече

Развитие на социалната работа в Сащ и Западна Европа през вековете

ГЮЛНИХАР ФЕДАИЛ НЕДЖИБ В настоящата книга са използвани исторически и съвременни критически анализи, представени са различни гледни точки и изходни

Прочетете повече

Техологии за повишаване на качеството на образователната услуга

Статиите в сборника са резултат от работата на катедра Методика по университетски проект, посветен на търсенето на технологични решения от

Прочетете повече

Социологически аспекти на социалната работа

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА Представеният на Вашето внимание учебник „Социологически аспекти на социалната работа“ е предназначен за обучаващите се в специалности „Социални

Прочетете повече

Социална идентификация на децата бежанци в България

ВЕСЕЛИНА ИЛИЕВА Културното многообразие е това, което очертава съвременният облик на европейските общества. Европа съвместява различни етноси, религии, езици, традиции.

Прочетете повече