ОБРАЗОВАНИЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ– ЛИЧНОСТЕН ПОДХОД, ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, СОЛИДАРНОСТ

Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова Целта на настоящата книга е да обобщи проблемите, свързани с личностния подход, интеграцията, социализацията, солидарността, националната и

Прочетете повече

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО – УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

ДЕНИЦА ПЕТКОВА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА Учебникът „Финансов мениджмънт в образованието – управление на делегирания бюджет“ има за цел да формира знания по

Прочетете повече

СЪВРЕМЕННА МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА. ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ

ЯННА ПАВЛОВА РУСКОВА Целта на монографията е теоретико-аналитично изследване на някои актуални аспекти на музикалната педагогика.

Прочетете повече

Образователни технологии за стимулиране на познавателната активност на учащите се в процеса на обучението по математика

Лиляна Каракашева В настоящата монография е направен опит да се представят някои образователни технологии за активизиране познавателната дейност на учащите

Прочетете повече

АЕРОБИКАТА ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

ТЕОДОРА ИГНАТОВА Представеният монографичен труд интегрира съвременни концепции от теорията на възпитанието и спорта, научно-приложни аспекти на аеробиката, организационни дидактически

Прочетете повече

Организация и управление на социалните дейности в България

ЖИВКО ЖЕЧЕВ Социалната политика е страна на социалното управление, която разглежда обществото през призмата на социалните отношения между различни социални

Прочетете повече