ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕНКА П. КОЖУХАРОВА В настоящия труд са представени резултати от емпирично изследване, проведено в периода 2021–2022 г. Проучването е реализирано

Прочетете повече

Обучението по български език и литература в I – IVклас

Виолета Кюркчийска Учебникът Обучението по български език и литература в I– IV клас представя основни моменти от дидактиката на българския

Прочетете повече

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДИГИТАЛНА СРЕДА ЗА ИНТЕРАКТИВНО 3D ИГРОВО ОБУЧЕНИЕ. РАЗРАБОТКА И ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНТЕРАКТИВНИ 3D РЕШЕНИЯ

ИВАЙЛО ИВАНОВ БУРОВ Публикуваните материали в този монографичен труд са естествено продължение на изследванията, представени във „Възможности за прилагане на

Прочетете повече

Обучението по български език и литература в I –IV клас в контекста на приобщаващо образование

Виолета Кюркчийска Обучението по български език и литература в начален етап на образование е поставено пред нови предизвикателства. Основополагащата му

Прочетете повече

ОБРАЗОВАНИЕ И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ– ЛИЧНОСТЕН ПОДХОД, ЕЗИКОВА КОМПЕТЕНТНОСТ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, СОЛИДАРНОСТ

Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова Целта на настоящата книга е да обобщи проблемите, свързани с личностния подход, интеграцията, социализацията, солидарността, националната и

Прочетете повече

ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО – УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

ДЕНИЦА ПЕТКОВА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА Учебникът „Финансов мениджмънт в образованието – управление на делегирания бюджет“ има за цел да формира знания по

Прочетете повече

СЪВРЕМЕННА МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА. ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ

ЯННА ПАВЛОВА РУСКОВА Целта на монографията е теоретико-аналитично изследване на някои актуални аспекти на музикалната педагогика.

Прочетете повече