Образователни технологии за стимулиране на познавателната активност на учащите се в процеса на обучението по математика

Лиляна Каракашева В настоящата монография е направен опит да се представят някои образователни технологии за активизиране познавателната дейност на учащите

Прочетете повече

АЕРОБИКАТА ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ

ТЕОДОРА ИГНАТОВА Представеният монографичен труд интегрира съвременни концепции от теорията на възпитанието и спорта, научно-приложни аспекти на аеробиката, организационни дидактически

Прочетете повече

Организация и управление на социалните дейности в България

ЖИВКО ЖЕЧЕВ Социалната политика е страна на социалното управление, която разглежда обществото през призмата на социалните отношения между различни социални

Прочетете повече

Потребността от бащинска фигура за настанените в социални услуги и институции деца

ЖИВКО ЖЕЧЕВ Темата за ролята на бащата е предмет на редица хуманитарни науки, включително и философията и религията.

Прочетете повече

За съвременния български език-лаконично теоретично ,но нагледно и прагматично

СНЕЖАНКА ДОБРЕВА ГЕОРГИЕВА Авторът на помагалото се надява предложените теоретични и практически модели да са в помощ на развитието на

Прочетете повече

Свое и чуждо в един многолик свят интеркултурност и „образование“

Снежана Бойчева   Целта на настоящото изследване „Свое и чуждо в един многолик свят. Интеркултурност и „образование“ е да се

Прочетете повече