ПОТРЕБНОСТТА ОТ БАЩИНСКА ФИГУРА ЗА НАСТАНЕНИТЕ В СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНСТИТУЦИИ ДЕЦА

ЖИВКО ЖЕЧЕВ

Темата за ролята на бащата е предмет на редица хуманитарни науки, включително и философията и религията.