Потребността от бащинска фигура за настанените в социални услуги и институции деца

ЖИВКО ЖЕЧЕВ

Темата за ролята на бащата е предмет на редица хуманитарни науки, включително и философията и религията.