Арт терапия

ЖИВКО ЖЕЧЕВ

Настоящият учебник състоящ се от 10 лекции е предназначен за студентите от специалности „Социални дейности“ и „Социална педагогика“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Той може да се ползва от социални работници от различни социални услуги, както и от всички, за които Арт терапията представлява интерес.