ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ

ЖИВКО ЖЕЧЕВ

Социалната политика е страна на социалното управление, която разглежда обществото през призмата на социалните отношения между различни социални субекти и по-точно – разпределителните оношения, които изкристализират под формата на равенство и неравенство.