ИЗГРАЖДАНЕ НА ДИГИТАЛНА СРЕДА ЗА ИНТЕРАКТИВНО 3D ИГРОВО ОБУЧЕНИЕ. РАЗРАБОТКА И ИНТЕГРАЦИЯ НА ИНТЕРАКТИВНИ 3D РЕШЕНИЯ

ИВАЙЛО ИВАНОВ БУРОВ

Публикуваните материали в този монографичен труд са естествено продължение на изследванията, представени във „Възможности за прилагане на интерактивно игрово базирано обучение в образованието“ (Буров 2022).