ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ В ОБРАЗОВАНИЕТО – УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ

ДЕНИЦА ПЕТКОВА ЗАГОРЧЕВА-КОЙЧЕВА

Учебникът „Финансов мениджмънт в образованието – управление на делегирания бюджет“ има за цел да формира знания по въпроси, свързани с планирането, изпълнението, отчитането и контрола на делегирания бюджет. Това ще подготви студентите като бъдещи специалисти в областта на финансовото управление и ръководители на образователни институции.
Учебникът по дисциплината финансов мениджмънт в образованието е предназначен за подготовка на студенти. Съдържанието е пряко свързано с учебната програма по дисциплина.