Годишник на Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ технически науки- Т.V e

Настоящият годишник съдържа доклади изнасяни през 2014 от преподавателите във Факултета по технически науки

Прочетете повече

годишник на шуменският университет „епископ константин преславски“ технически науки- T.IV e

Настоящият годишник съдържа доклади изнасяни през 2013 от преподавателите във Факултета по технически науки

Прочетете повече