Дисциплината в българското училище през средновековието и новото време

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА

Тази книга е предназначена за студенти, преподаватели и всички, които проявяват интерес към научни проблеми, свързани с историята на българското образование.