Философски размисли за Европа

Добромир
Добрев

Настоящата книга може да се разгледа като обобщение и вариации на теми, които винаги са ми били близки. Пътищата на европейската култура и цивилизация, сблъсъците между тях. Идеите, които правят Европа световен хегемон и които я водят към саморазрушение. Основите на европейската интеграция и тяхната устойчивост. Към това можем да прибавим и темата за Русия, нейното присъствие или отсъствие в Европа.