Гражданското образование в началното училище – история и актуално състояние

СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА

Тази книга е предназначена за студенти и учители, проявяващи интерес към проблемите на гражданското образование.