Статистическо моделиране на вероятностни разпределение с Excel

Павлина Йорданова

Евелина Велева

Учебникът е предназначен за студенти от всички инженерни и икономически специалности в ШУ „Епископ Константин Преславски“ и РУ „Ангел Кънчев“.