Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогикa

Сборникът „Традиционни и иновационни подходи в социалната педагогика“ е съставен от публикации-продукт на научните изследвания на докторанти и пост-докторанти по проект на катедра Социална педагогика на тема „Иновации в социалната педагогика“