Турско-български бизнес речник

Менент Шукриева

Предлаганият „Турско-български бизнес речник“ обхваща основната бизнес лексика и има за цел да бъде в помощ на бизнесмени, икономисти и специалисти, работещи в областта на търговията, промишлеността, финансите и банковото дело, фирменото управление и др. Може да бъде успешно ползван от студенти, курсисти и всички, интересуващи се от турски език.