Ülkebilgisi türkiye’nin fiziki coğrafyasi kültür ve turizmi

NEVRİYE ÇUFADAR

Учебникът по Странознание на Турция е предназначен за студентите изучаващи турски език и литература в специалностите Турска филология с бизнес комуникация, Приложна лингвистика (Турски и руски език, Турски и немски език) и Български и турски език.