Административно-управленска осигуреност на община Шумен

Светлозар Стоянов

Уводът на монографията представя актуалността на изследването, неговия обект, предмет и цел.