Революциите в Русия

Ася Атанасова

Целта на учебното помагало е да се опита да запознае студентите с причините, довели до руските революции, техните специфики, различаващи ги от революциите в Западна Европа, как те променят Русия и какво носят след себе си. Помагалото е съобразено със спецификите на съвременното образование и потребностите на днешните студенти.