Бърнаут синдромът в учителската професия

НАТАЛИЯ ВИТАНОВА

НЕЛИ МИТЕВА

Тази монография е предназначена за специалисти от сферата на образованието, които проявяват интерес към проблемите на професионалното прегаряне. Настоящият труд няма претенции за изчерпателност. В него са разгледани и анализирани възгледите на различни автори за бърнаут синдрома и са представени резултати от емпирично изследване на бърнаут в учителската професия.