Проектът – стратегически и етични ракурси

Румяна Стойкова Златева

Монографията е предназначена за всички, които се интересуват от стратегическо планиране и управление на проекти – актуални и развиващи се области, чието балансиране и подобряване се нуждае от цялостна концепция.