Ценностите на учениците в медийното общество

Лилия Лозанова

Затова настоящият труд разглежда предизвикателствата пред ценностното формиране на учениците от горна училищна възраст. Те са в един труден период от живота, наричан юношество. Същевременно са едни от най-активните потребители на глобалната мрежа и са на възраст, когато медийните въздействия са осъзнати.