ЧУЖДОЕЗИКОВАТА ПОДГОТОВКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ В НАЧАЛНА СТЕПЕН – ПРЕДПОСТАВКА ЗА УСПЕШНО ОВЛАДЯВАНЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНЦИИ В КОНТЕКСТА НА НОВАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАДИГМА

Ергиджан Осман Алиндер-Исмаилова

Темата на настоящото проучване е провокирана от актуални процеси в образованието: засилване на етническото разнообразие в образователната среда, търсене на адекватна образователна политика, която да обслужва образователните потребности на всички обучаеми.