Турско-български юридически речник

Менент Шукриева

Предлаганият „Турско-български юридически речник“ има за цел да запълни една специфична празнина сред досегашните турско-български речници. Речникът е предназначен за преводачи, редактори, юристи, студенти, но може да бъде успешно ползван и полезен за всички, интересуващи се от турски език. Изданието ще улесни процеса на превод на специализираната правно-юридическа литература и преподаването на тази специална лексика.