ПЕСНИТЕ НА ЙОВКА И СЛАВИ БОЙЧЕВИ – ЖИВАТА ВРЪЗКА С ВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ НАРОДНИ ПЕСНИ ОТ ШУМЕНСКО

СТЕФКА БУДАКОВА
СОФИЯ ГЕНОВА-МИТЕВА
МОМЧИЛ ГЕНОВ