Песните на Йовка и Слави Бойчеви-живата връзка с вековните български корени народни песни от Шуменско

СТЕФКА БУДАКОВА
СОФИЯ ГЕНОВА-МИТЕВА
МОМЧИЛ ГЕНОВ