РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХРИСТИЯНСТВОТО В СЕВЕРНА ТРАКИЯ I – VI ВЕК

Данаил Петров

Основната цел на разработката е да се разгледа процеса на разпространението на християнството в Северна Тракия в периода I-VI век.