Die kleinen Leute und der große Krieg Малките хора и голямата война

Настоящото двуезично издание „Die kleinen Leute und der große Krieg – Малките хора и голямата война“ възникна в резултат от съвместна инициатива на Катедрата по германистика и Катедрата по руски език при ШУ във връзка с честването на 70-годишнината от разгрома на фашизма с Победата над хитлеристка Германия на 9 май 1945 г.