Интерактивно обучение и квалификация на учители

Този сборник е резултат от работата на група преподаватели от различни научни дисциплини, които в рамките на вътрешноуниверситетски проект „Интерактивно обучение и квалификация на учители” обменяха идеи и конструираха различни модели за подобряване на интерактивността в обучението.