Структурни промени в термомеханично модифицирани полиетилентерефталатни влакна

Валентин Л. Велев
Андон Н. Попов

Както вече беше казано, настоящата монография третира един необятен изследователски проблем, поради което не считаме за необходимо да обосноваваме невъзможността за цялостното му и адекватно обхващане. В този смисъл, бихме искали само да припомним, че въпросът за оптималното структурно преустройство при подходящите за това условия на ТММ е важен етап по пътя за подобряване на експлоатационните характеристики на влакната.