Еnglish studies: translation and linguistics англицистика: превод и езикознание

Книгата „АНГЛИЦИСТИКА: ПРЕВОД И ЕЗИКОЗНАНИЕ” е резултат от проекта „Англицистика: проблеми на превода и съпоставителното езикознание” (РД-08-277/ 14.03.2014), катедра „Английска филология”, Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.