Русия и руската литература в творчеството на Иван Вазов

Дечка Чавдарова

Чуждият поглед върху една литература, върху един автор показва неочаквани наблюдения и отваря пространство за възможна бъдеща работа. Това е четенето на Иван Вазов от проф. Дечка Чавдарова.