Естетически ценности и възпитание

Настоящият сборник е посветен на две събития от богатия академичен живот на ШУ през 2016 година се навършват 45 години от основаването на университета и 85 години от рождението на професор Венета Вичева