Езици на учебния дискурс

Настоящият сборник включва материали, обединени от общата тема: „Езици на учебния дискурс“. Изборът на проблема е мотивиран от еднозначността на езиците на дискурса, от разноговоренето, от все по-затрудняващото се усвояване на учебното съдържание вследствие от несъобразеността на образоващите езици с възможностите за разбирането им от учениците, от езиковия дефицит на обучаемите – мотиви, които предпоставят изключително голямата отговорност на учителя/преподавателя за случването на образователния разговор.