Философия на западния модел за сигурност през XXI век

Добромир Добрев

Когато през 2015 г. работих върху този текст, Европа беше изправена пред най-голямата бежанска криза от Втората световна война насам. Тя съвпадна с кървавите атентати в Париж, с които започна и завърши тази година. Терминът „сигурност“ доби съвсем нови, практически измерения за европейския човек. Това може би беше най-употребяваната дума през годината. В същото време динамиката на процесите в глобалния свят продължи да нараства. Предсказанието на Алвин Тофлър, направено през 80-те години на XX в., че Третата вълна ще ускори времето, напълно се потвърди.