Валутни курсове и финансова стабилност

Свилен Тонев

Финансовата стабилност на световната икономика е
тясно свързана с функционирането на международната
валутна система. Валутните курсове оказват влияние върху
ценовата конкурентноспособност на националните
производства, стойността на чуждестранните стоки и
услуги, решенията за инвестиране в други страни.