Предучилищното образование на деца със специални образователни потребности

СНЕЖАНА НИКОЛОВА
ГЕРГАНА КИРИЛОВА

Предметът на настоящаия труд е предучилищното
образование на децата със специални образователни потребности.