Глобализация и екологични проблеми

ВЕСЕЛИНА РАДЕВА ИВАНОВА

Монографията е посветена на особено актуални проблеми в глобализиращия се свят, екологичните. Екологичните проблеми, пред които е поставено човечеството на XXI век са едни от основните и всички ние допринасяме за тях, поради което и единствено ние можем да ги разрешим чрез съвместни действия.