Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на проф. Пиринка Пенкова-Люейер

Изданието е пети том от поредицата IN HONOREM на Научен
център „Преславска книжовна школа“ при Шуменския университет.
Посветено е на 75-годишния юбилей на проф. Пиринка Пенкова-Люейер.