Как да съставяме системи уравнения от втора степен с две неизвестни

В тази книга се разглеждат два метода за съставяне на системи уравнения от втора степен с две неизвестни.
При първия от тях се получават системи, които имат поне едно предварително избрано решение, а при втория се съставят системи, които могат да се сведат до предварително избрано уравнение. Разглеждат се и методи за съставяне на някои по-специални системи.