Кибератаки и противодействие

ПЕТЪР КРАСЕНОВ БОЯНОВ

Монографията е предназначена за специалисти, студенти, докторанти, софтуерни инженери, преподаватели и държавни служители в областта на начините за противодействие срещу съвременните видове кибератаки. Монографичният труд може да се използва с успех и от други висши учебни заведения, изучаващи дисциплините „Информационна сигурност“, „Кибертероризъм“, „Информационни системи и сигурност“, „Технически средства в сектора за сигурност“, „Компютърна и мрежова сигурност“, „Информационни технологии“ и „Защита на информацията в интернет“.