Маскарадът: ние и другите

ВЕНЕТА ЯНКОВА

Споделеното по тези страници обобщава дългогодишните ми интереси като етнограф, фолклорист и етнолог към богатото проблемно поле на концепта маска.