Когнитивен аспект в описанието на концепти за базисни емоции в английския и български език

Аглика Добрева