Концептът „празнота“ в езиковото съзнание (върху материал от българския и руския език)

Стефка Петкова-Калева

 

В книгата се разглеждат проблемите на езиковата репрезентация на концерта `празнота` като един от универсалните за езиковото съзнание когнитивни феномени.

Книгата може да бъде полезна за специалисти, студенти и докторанти, които се интересуват от проблематиката на съвременната когнитивна наука, интеркултурното взаимодействие и чуждоезиковото обучение.