Литература и памет

СНЕЖАНА БОЙЧЕВА

Предмет на настоящото изследване е представянето на комунистическото минало на България в романите на Илия Троянов „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” (С), Димитър Динев „Ангелски езици” (АЕ) и Сибиле Левичаров „Апостолов” (А).